Predvedenie vysokozdvižného vozíka Desta DV20AK spolu so špeciálnym prídavným zariadením – čeľuste na baly Bolzoni:

 

Skúška vysokozdvižného vozíka Desta DV20AK a čeľustí na baly Bolzoni v praxi: